Kes on tugiisik?

Tugiisik on vabatahtlik, kes toetab lapse/noore iseseisvat toimetulekut läbi juhendamise, julgustamise ja motiveerimise. Tugiisik on lapse/noorega üks-ühele suhtes, veetes aega kahekesi ühiselt valitud tegevustes/kohtades. Tugiisiku eesmärgiks on lapsele/noorele pakkuda toetavat suhet ning võimaldada aktiivne osavõtt ühiskondlikust elust.

Vabatahtliku tugiisiku projektis osalemiseks sõlmitakse vabatahtlikuga koostööleping vähemalt üheks aastaks, mis hõlmab igas kuus vähemalt kahte tugipaari kohtumist (min. neli tundi). Tugiisik ja laps/noor veedavad aega kokkulepitud ajal ja kohas. Ühisteks tegevusteks on mõeldud tegevustoetus, mida võib kasutada tugiisik koos lapse/noorega oma äranägemise järgi kas huvi- või vabaaja tegevusteks (kino, teater, kohviku külastus jne). Iga kuu kohta esitab tugiisik tegevus- ja kuluaruande.

Tugiisikuks saab kandideerida alates 21. eluaastast. Projektis osalevad 7-18 aastased lapsed ja noored.


Tugiisikul on võimalus osaleda igakuiselt töönõustamistel, millest kolm esimest kuud on kohustuslikud. Töönõustamist viivad läbi erinevad spetsialistid projektis osalevatest asutustest. Vabatahtlikel on võimalus turvalises ning konfidentsiaalses keskkonnas arutada ettetulnud probleeme, küsida nõu ning jagada õnnestumisi teiste vabatahtlikega. Töönõustamised võivad asenduda ka teemakohase koolitusega. Vabatahtliku programmi koordinaator jagab töönõustamistel vajalikku infot, parimaid praktikaid sotsiaaltöö alalt, kirjandus- ning filmisoovitusi. Kaks korda aastas toimuvad tugiisikuid ettevalmistavad koolitused, mis on igal tugiisikul kohustuslik läbida. Koolitusel käiakse läbi erinevad teemad, mis on olulised lastega suhtlemisel ja nende toetamisel, et tugiisik tunneks ennast kindlamalt tuginoorega suheldes.


Igale tugiisikule määratakse kontaktisik, kelle poole võib kõikide küsimuste, rõõmude ja muredega pöörduda.

Projektis osalemine ei anna materiaalset ega rahalist kasu, küll aga on see väga kogemusterohke ning Sul on võimalus panustada oma tähelepanu ning aega lastesse, kes seda kõige enam vajavad. Tugiisiku võimuses on julgustada ning motiveerida, aidata kaasa sotsiaalsete oskuste arengule ning avardada lapse/noore silmaringi.


Kui sul on küsimusi vabatahtlike tugiisikute tegevuse kohta, siis võta ühendust vabatahtlike koordinaatori Triinuga: triinu.sink@pk.ee