Kes me oleme?


Tallinna Perekeskus

Tallinna Perekeskus on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatav linna asutus, mis pakub lastega peredele psühholoogilist nõustamist ja toetavaid sotsiaalteenuseid. Perekeskuses töötavad psühholoogid, sotsiaaltöötajad, peretöötajad, raske ja sügava puudega laste tugiisikud ning vabatahtlikud tugiisikud. Meie poole saavad pöörduda Tallinna linnas elavad pered. Kõik keskuse teenused on peredele tasuta.

Tallinna Laste Turvakeskus

Tallinna Laste Turvakeskus osutab erinevaid sotsiaalhoolekandeteenuseid lastele ja noortele, aga samuti ka nende vanematele. Turvakeskus osutab turvakodu teenust, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, vanemlusprogrammi ja noorte tugiprogrammi. Oma panuse annavad psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, sotsiaaltöötajad ja tugipersonal.


Tallinna Lastekodu

Tallinna Lastekodu on Tallinna linna hallatav asutus. Lisaks asendushooldusteenusele pakume ka järelhooldus teenust, turvakodu teenust, hoiukodu teenust ja perede tugiteenuseid. Tallinna Lastekodu panustab igapäevaselt 170 lapse heaolusse. Kohapeal annavad oma panuse perevanemad, kasvatajad, sotsiaaltöötajad ja tugipersonal.Kui sul on küsimusi vabatahtlike tugiisikute tegevuse kohta, siis võta ühendust vabatahtlike koordinaatori Triinuga: triinu.sink@pk.ee