Kes on vabatahtlik tugiisik?

Tugiisik on vabatahtlik, kes toetab lapse/noore iseseisvat toimetulekut läbi juhendamise, julgustamise ja motiveerimise. Tugiisiku eesmärgiks on lapsele/noorele pakkuda toetavat suhet ning võimaldada aktiivne osavõtt ühiskondlikust elust. 

Ootused vabatahtlikule: 


Kes on need noored, kellele on meie vabatahtlikud tugiisikud  toeks?

Meie sihtrühm on Tallinnas elavad 7-17-aastased lapsed. Vabatahtliku tugiisikuteenusele suunab lapse kohaliku omavalitsuse lapse heaolu spetsialist. 


Mida meie pakume tugipaaris olevale vabatahtlikule tugiisikule?


Vabatahtlikuks tugiisikuks saamisel ei anna see materiaalset ega rahalist kasu, küll aga on see väga kogemusterohke ning Sul on võimalus panustada oma tähelepanu ning aega lastesse, kes seda kõige enam vajavad. Tugiisiku võimuses on julgustada ning motiveerida, aidata kaasa sotsiaalsete oskuste arengule ning avardada lapse/noore silmaringi.  


Millega tegelevad tugiisik ja noor?

Tugiisik ja laps/noor veedavad aega kokkulepitud ajal ja kohas. Tegevusi valivad tugiisik ja tuginoor koos, lähtuvalt ühistest huvidest ja soovidest. See võib olla jalutuskäik, sportlik tegevus, kino, muuseumi või näituse külastamine, matkamine, telefonivestlus jne. 

Ühisteks tegevusteks on mõeldud tegevustoetus, mida võib kasutada tugiisik koos lapse/noorega oma äranägemise järgi kas huvi- või vabaaja tegevusteks (kino, teater, kohviku külastus jne). Iga kuu kohta esitab tugiisik tegevus- ja kuluaruande. 


Kuidas saada vabatahtlikuks tugiisikuks?

Vabatahtlikuks saamise protsessi näed siit.


Ma soovin kandideerida vabatahtlikuks. Millest pean alustama?

Täida kandideerimisankeet ja saada see meile: jelena.pribylski@pk.ee või virve.ojasoo@pk.ee. Vastame Sulle 7 tööpäeva jooksul.


Kui sul on küsimusi vabatahtlike tugiisikute tegevuse kohta, siis võta ühendust vabatahtlike koordinaatori Jelenaga: jelena.pribylski@pk.ee